2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Oklevél 109 tanítónak

Nagyszabású, színvonalas, lélekhez szóló gálaünnepség keretében köszöntötték szeretettel és elismeréssel az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban azt a 109 Maros megyei alsó tagozatos pedagógust, akik a koronavírus-járvány rendkívül nehéz időszakában vállalták, hogy online órákat tartsanak a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójában. A teljesítményhez méltó köszönetként szervezte meg dr. Fejes Réka, a magyar tanítókért felelős tanfelügyelő a június 20-i rendezvényt, amelyen főszereplőnek érezhette magát minden tanító, aki átvette a megérdemelt elismerést. 


A tanítónők egy csoportjának a főtanfelügyelő adja át az emléklapot
  Fotó: Bodolai GyöngyiAjándékozni, elismerni, megdicsérni egy pedagógustársat… ennél szebb nem is létezik – hangsúlyozta Fejes Réka a békedallal kezdődő ünnepségen. Majd Jánosi Szerén tanítónő és Kolozsvári Zoltán tanító mondott köszöntőt a szeretetről, a lélek békéjét jelentő örömről, a lelkesedésről, az emberi kapcsolatok fontosságáról, a nevelés szerepéről egy csöppnyi humorral is fűszerezve, miszerint az életünk olyan, mint a malacpersely, amit belerakunk, azt vesszük ki belőle. A pedagógus, aki azt akarja, hogy szeressék, az kezdjen el szeretni, mert Tolsztoj szerint „szeretet nélkül nem lehet gyermekeket nevelni”. A legnagyobb ajándék pedig, amit gyermekeinknek adhatunk, az elfogadás – hangzott el a köszöntőkben. 

Tisztelem a tanítót, mert erős hitében, kemény akaratában és szelíd lelkében. Szeretem a tanítót, mert melegszívű, képes az újrakezdésre, miközben számára ez csak egy folytatás – folytatta az elismerő szavakat Fejes Réka. A háttérben lévő képernyőn az ünnepség idején a tanítókról, nevelésről szóló idézetek alatt a kitüntetett pedagógusok portréi váltották egymást.

A zene nyelvén üzent a kitüntetetteknek az Eufónia pedagóguskórus, dr. Strausz Imre István, a Művészeti Egyetem adjunktusának vezényletével, ezúttal is meghódítva a közönséget.

A továbbiakban Fejes Réka mondott köszönetet szervezőtársainak, Nagy Edit, Csizmadi Csilla, Jánosi Szerén, Szövérfi Emese, Nagy Tímea alsó tagozatos pedagógusoknak, valamint a Művészeti Szaklíceum tanárainak és diákjainak, akik felléptek, és mindazon kollégáknak, akik szerepet vállaltak a folyamatos készülődésben, végül pedig a művészeknek, akik felléptek az ünnepségen. Elmondta, hogy a gálaünnepség megtartását több intézmény, a Maros Megyei Tanfelügyelőség, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Művészeti Szaklíceum, valamint az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház támogatása tette lehetővé.

Köszöntötte a meghívottakat, dr. Sabin-Gavril Păşcan főtanfelügyelőt, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest, Fodor Sándor Józsefet, a Pedagógusok Háza igazgatóját, a jelen lévő tanfelügyelőket és mindenekelőtt az elismerést kiérdemlő tanítókat. 

A visszatekintésben elhangzott, hogy a 2019–21-es évek nehéz, változó, zavaros időszaka nagy kihívást jelentett az alsó tagozatos tanároknak is, akik az online oktatásra való áttéréssel nemcsak a számítógép képernyője előtt kellett helytálljanak, hanem tévéstúdióban a Telesuli országos program keretében is. A közösen szőtt tervek, tartalmak és érzelmek időszaka pörgő pillanatokat, az idővel, a percekkel való harcot jelentette, mialatt újra megtanultak együtt gondolkodni, egymásért szurkolni. 

A program kezdeményezője és támogatója Sabin-Gavril Păşcan főtanfelügyelő volt, aki hivatalosan is megnyitotta az alsó tagozat Telesuli-gálaünnepségét. A tanfelügyelőség vezetősége nevében értékelte a magyar pedagógusok odaadó munkáját, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a leckék eljussanak minden diákhoz, nemcsak megyénkben, hanem azon túl is szerte az országban. A főtanfelügyelő köszönetet mondott Fejes Rékának, akit az alsó tagozatos magyar oktatás „lelkének” nevezett, és kiemelte, hogy az iránta érzett tiszteletből a román tagozatért felelős kollégája, dr. Dumitru Orosan, valamint dr. Maria Kozac, a román nyelv és irodalom oktatásáért felelős tanfelügyelő is részt vett az ünnepségen. 

A járvány okozta rendkívüli helyzetben jelentkező új kihívásokra hatékony megoldásokat kellett találni, új módszereket, eljárásokat elsajátítani, alkalmazni, hogy a tanítás, tanulás folytatódhasson. Pedagógusaink gyorsan és hatékonyan válaszoltak a távoktatás követelményeire, és sokan vállalták, hogy televíziós leckéket tartsanak a román közszolgálati tévé 3-as csatornáján. Tették ezt odaadással, hivatástudattal, a közösségünk iránti elkötelezettséggel, amiért köszönet illeti őket, segítőtársaikat és vezetőjüket – hangzott el többek között Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes beszédében, aki kiemelte, hogy összefogással legyőzhetők a nehézségek, végül a műsor szervezője és a tanítók példás munkáját dicsérte. 

A tanfelügyelőség vezetői emlékplakettet kaptak ajándéka. 

A meghívottak között köszöntötték Fekete Hajnalt, aki a közszolgálati tévé vásárhelyi stúdiójának magyar nyelvű adásait irányítja, és vallomása szerint a Telesuli-felvételek során „nagyszerű embereket fedezett fel”.

Részese volt, majd támogatója az elemi oktatásnak Fodor Sándor József, a Maros megyei Pedagógusok Házának igazgatója, aki 2020 márciusában az oktatásügyi minisztériumban dolgozott. Mivel az államtitkár asszony betegség miatt hiányzott, utasította két kollégáját, hogy 48 órán belül indítsák el a Telesulit, azaz a televíziós leckék sorozatát. Az erre vonatkozó minisztériumi határozat nem tartalmazta a kisebbségi oktatást érintő cikkelyeket, ezért a 30 oldalas törvényt kiegészítésekkel kellett ellátniuk, ami legálissá tette a magyar nyelvű televíziós leckéket is. A dokumentum elkészült, a TVR vezetősége jóváhagyta, amit Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron a szervezési munka követett. Fejes Réka tanfelügyelő készségesen vállalta „a jégtörő” szerepét, és mint kiderült, több mint száz segítőtársa akadt. A gálán pedig azokat a pedagógusokat ünnepelték, akik vállalkoztak erre a számukra is új feladatra, amit egyre sikeresebben folytattak – hangsúlyozta a Pedagógusok Házának igazgatója, akinek hozzájárulását oklevéllel ismerték el. 

Majd névsor szerint elkezdődött az emléklapok és a jelképes ajándékok átadása, az első csoport tagjainak a főtanfelügyelő nyújtotta át az elismerést, a következőknek Illés Ildikó, majd Fodor Sándor József, Kiss Tünde magyar- és vallásoktatásért felelős tanfelügyelő, dr. Maria Kozak és Dumitru Orosan tanfelügyelők. 

– Ezt a mai találkozást természetes ajándéknak tekintem – szólt a jelenlévőkhöz Maria Kozak tanfelügyelő. A mai ünnep a pedagógusok elismerése, akik megértették, hogy nem hagyhatják magukra diákjaikat akkor sem, ha az iskola megváltozott. Megtanulták, hogyan lehet folytatni az oktatást a tévé képernyőjéről, ami nem elválasztóvonallá, hanem az egymásra nyitott ablakokká vált, és lehetővé tette, hogy a tanító arca, hangja és az, amit közvetíteni akar, eljusson a távoli helyeken, elszigetelten élő diákokhoz is – fejezte ki elismerését a Telesuli programban részt vett pedagógusoknak és tanfelügyelő kolléganőjének. 

A Fejes Rékával való jó együttműködést emelte ki a román tanítókért felelős tanfelügyelő, Dumitru Orosan is, aki értékelte kolléganője ambícióját, kezdeményezőkészségét és elkötelezettségét abban a munkában, amit a tanítókért és a gyermekekért végez.

Megtisztelő volt e sorok írójának is, hogy egy csoport tanítónőnek átadhatta az emléklapot.

A rendezvényen Fejes Réka köszöntötte azokat a meghívott pedagógusokat, Bárdosi Ilonát, Szőcs Évát, Szakács Arankát, Mátyás Erzsébetet és másokat, akik a tanítók közösségének az „alapját” jelentették, és példamutató tevékenységükkel vívták ki munkatársaik elismerését.

Az emléklapok tízes csoportoknak való átadását egy-egy szép idézet vezette be: „Nyissuk meg a felismerés kapuit a pedagógusok felé”; „Elismeréssel vagyunk azért, mert vállalták, helytálltak és bizonyítottak”; „Értékeljük a kreativitást, megköszönjük az ötletes tartalmi feldolgozásokat…”; „A tanító egy ezermester, aki néha a semmiből tud mindenséget faragni, varázsolni”; „Díjazunk és megköszönjük azt, hogy a nehéz percekben senki sem mondott nemet.”

Amikor lejárt az emléklapok átadása, egy nagy csokor fehér rózsával Fejes Réka tanfelügyelőt, a műsor szervezőjét köszöntötték a tanítók.

Minden újabb csoport színpadra szólítása között változatos műsor szórakoztatta a jelenlévőket. 

Sükei Mária, a volt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanítónőjének csoportja citerán játszott Bőr-Hunyadi Gyula közreműködésével.

A Geréd Jolán vezette Flos Iuventutis fuvolaegyüttes hetedik és hatodik osztályos lányai Bartók Béla három népdalfeldolgozását adták elő.

Barabás Tivadar XI. osztályos drámapedagógia szakos tanítványai, Bálint Izabella és Balogh Imre Mátyás részletet mutattak be Eisemenn Mihály és Szilágyi László Én és a kisöcsém című operettjéből. Szabó Gy. Eszter őszinte átéléssel komikus monológot adott elő Guba Tamástól. Fellépett a sáromberki fiatalokból álló tíztagú Shalom (béke, békesség) együttes. Kovács Zoltán-Krisztián, a Művészeti Szaklíceum gitár szakos hallgatója, Orosz Dávid-Gergő tanítványa kiforrott gitárjátékával nyerte el a közönség tetszését.

Kellemes meglepetést jelentett Szakács Erika, a Művészeti Szaklíceum képzőművész szakos diáklánya, aki az X-Faktor tehetséggondozó műsorban is bizonyította jazzénekesi tehetségét, és a pedagógusoktól is nagy tapsot kapott. 

Érdekes színfolt volt a Marosvásárhelyi Filharmónia harsonakvartettje (Fábián András, Nemes Szabolcs, Szabó Zsolt és Dávid János), akik népszerű dalokat adtak elő. 

A gálaünnepséget Trózner Kincső előadóművésznek, a Művészeti Szaklíceum énektanárának és Buta Árpád népszerű operett- és musicalénekesnek, a Művészeti Egyetem tanárának vidám műsora zárta, akiket többször visszatapsolt a közönség. 

A gálaest résztvevői a jól végzett munkáért járó elismeréssel, egy szál margarétával, valamint tehetséges diákok, tanárok, művészek műsorának az élményével távoztak az estébe hajló tartalmas, gazdag délutánról, ami a tanítók igazi ünnepe volt. Gratulálunk!