2023. szeptember 24., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Egyre népszerűbb a diákok körében

A XVI. Országos Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyverseny helyszíne volt május 5-én a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Szépen felújított dísztermét a nyitó- és a záróünnepségen is megtöltötték az Erdély különböző megyéiből érkezett, magyarul tanuló középiskolás diákok. 

A versenyzők, akiknek a választott tantárgy anyagából vagy az iskolai leckéken túli témából nagy önszorgalommal kellett a dolgozatra felkészülniük, kitettek magukért. A javító tanároknak – jobbára egyetemi oktatók vagy vendégpedagógusok – 31 erdélyi magyar vagy magyar tagozatos középfokú iskola 226 diákjának a dolgozatát kellett értékelniük nyolc tantárgy 12 szekciójában. A vetélkedőn a házigazda iskola diákjai négy első, két-két második és harmadik helyezést értek el, heten dicséretben részesültek. 

A nyitóünnepségen Siklódi Beáta műsorvezető köszöntötte a hivatalosságokat, majd Hajdú Zoltán, az iskola igazgatója mondott köszönetet a szervezőbizottság tagjainak, a szekciófelelőseknek, a szervező tanároknak az elvégzett munkáért, és gratulált az iskolájukban, megyéjükben a legjobbnak minősülő diákoknak és felkészítő tanáraiknak. Köszönetet mondott továbbá az Oktatási Minisztériumnak és a megyei tanfelügyelőségnek a támogatásért, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának, valamint a többi szponzornak, akik kiegészítették a segítséget. Hajdú Zoltán kifejezte reményét, hogy a nagy érdeklődést tapasztalva (a megyei szakaszra közel négyszáz diák jelentkezett) jövőre sikerül több tanuló részvételét is lehetővé tenni. 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora bolyais öregdiákként értékelte, hogy Erdély kiváló oktatási intézményeinek kiemelkedő oktatói és diákjai társaságában töltheti be ezt a tisztséget. A sokszor hangoztatott biztatás helyett, miszerint nem a díj a fontos, hanem a részvétel, az önmaguknak felállított belső motiváció fontosságát hangsúlyozta. Végül a Sapientia egyetem mottójával – legyetek önmagatok legjobb verziója a mai napon – kívánt sok sikert.

„Új hagyományt kell teremtenünk, amely segítségével mi magunk mérhetjük össze az erőnket. Be kell bizonyítanunk, hogy a Bolyaiak példájából kiindulva ezen a földön is lehet az egész Európa, az egész világ számára újat teremteni” – idézte a Népújság 2006-ban megjelent számából a nyitóünnepségen részt vevő Markó Béla akkori miniszterelnök-helyettes szavait Antal Levente-Mihály főtanfelügyelő-helyettes. Ugyanakkor Kötő Józsefnek, az Oktatási és Vallásügyi Minisztérium 17 évvel ezelőtti politikai államtitkárának biztatását is, hogy a 2006-os résztvevők alakítsák hagyományos országos versennyé a vetélkedőt. Szavaik megfogantak, és minden évben továbbra is megrendezik a romániai magyar középiskolások legnagyobb multidiszciplináris versenyét. Országos tantárgyverseny szintjére emelve, motiváló összdíjazása és az első helyezetteknek járó minisztériumi oklevelek révén, amelyek felvételt biztosítanak a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyes képzéseire, egyre népszerűbb a diákok körében – hangsúlyozta a főtanfelügyelő-helyettes.

A Marosvásárhely, Maros megye nevezetességeiről és a házigazda Bolyai Farkas Elméleti Líceumról szóló kisfilm levetítését követően a műsorvezető bemutatta a különböző versenykategóriákat, a versenybizottságok elnökeit és a szekciófelelős tanárokat a Bolyai líceumból, majd három órán át a megmérettetés következett. 

A verseny központi bizottságának elnöke dr. Tonk Márton egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora, ügyvezető elnöke Fodor József, a Marosvásárhelyi Pedagógusok Házának igazgatója, titkára Szász Ágota-Judit, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára volt. A nyolc versenybizottságban és azok élén a Sapientia EMTE, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem oktatói és más iskolákból, helységekből felkért középiskolai tanárok értékelték a diákok teljesítményét. 

Amíg a dolgozatok javítása folyt, az érdeklődőknek a csillagászatot erdélyi iskolákban is népszerűsítő Nagy Imre XI. E osztályos diák a díszteremben a Földön kívüli életről tartott előadást, ami elmondása szerint nagy megtiszteltetést jelentett számára. 

A továbbiakban Marosvásárhely rejtett kincseinek a megtekintésére hívták a vendégeket, majd a díjkiosztó előtt a közönséget Gombócz Ágnes, a Művészeti Szaklíceum XI.-es diákja szórakoztatta hegedűjátékával, akit fuvolán édesanyja, Geréd Jolán, az iskola tanára kísért. 

A díjkiosztó ünnepségen Soós Zoltán volt bolyais diák, a vetélkedőt támogató polgármesteri hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy Marosvásárhelynek is szüksége van azokra a tehetséges, jól felkészült fiatalokra, akik az egyetem padjaiból kikerülve remélhetőleg itthon, Erdélyben képzelik el a jövőjüket. 

Dr. Tonk Márton, a versenybizottság elnöke bejelentette, hogy a hosszú és tartalmas, sokak munkáját igénylő nap a versenyszabályoknak megfelelően zajlott le, amiről komoly és komplex munkát végző csapat gondoskodott – mondott köszönetet a tételkészítőknek, a javító, felkészítő és kísérő tanároknak. Felsőoktatásban dolgozó elkötelezett erdélyi tanáremberként pedig úgy gondolja, hogy a tagozatokban elért jó eredmények bizakodásra adnak okot, van magyar jövő Erdélyben, és van akikért dolgozni.

 „A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, és egyszerre ott van előttünk, mint mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő valóságában.” A mai nap így volt, gratulált a Kosztolányi Dezső-idézettel vendégeknek és vendéglátóknak Fodor József, a Pedagógusok Házának igazgatója, a verseny ügyvezető elnöke. 

Végül Hajdú Zoltán iskolaigazgató a köszönetek során külön kiemelte a polgármesteri hivatal támogatását, amely nélkül a minisztériumtól kapott keret nem lett volna elegendő a verseny megszervezéséhez. Majd azzal zárta beszédét, hogy jövőre az érettségizőkön kívül mindenkit visszavárnak. 

Az ünnepségen valamennyi részt vevő iskola oklevelet kapott, majd a szekciónként nyertesek részesültek értékes jutalomban. A díjakat dr. Tonk Márton egyetemi tanár, Fodor József, a Pedagógusok Házának igazgatója, Antal Levente Mihály főtanfelügyelő-helyettes, Soós Zoltán polgármester és Hajdú Zoltán iskolaigazgató adták át. 

A Nyárádi Erazmus Gyula biológia tantárgyverseny két szekcióban zajlott: növény- és állatbiológia-vetélkedő a X. osztályosok számára, valamint anatómia- és élettan-vetélkedő (orvosi biológia) a XI. osztályosok számára. A szép, de nagyon nehéz versenyen a diákok bizonyították, hogy nemcsak tanulnak, hanem gondolkodnak is – emelte ki József Éva szekciófelelős, a Bolyai líceum tanárnője, majd szólította a díjazottakat, végül meghatódva saját tanítványát, Szilágyi Zsuzsanna Tímeát, aki növény- és állatbiológiából az első helyen végzett. Az anatómia és élettan szekcióban Pál Ágnes, a Székely Mikó Kollégium diákja lett az első.

Szilágyi Zsuzsanna-Tímea átveszi a díjat 

  Fotó: Bodolai Gyöngyi

A Teleki Sámuel földrajz tantárgyverseny két szekcióján – általános természetföldrajz és a társadalomföldrajz – minden középiskolás diák részt vehetett. A természetföldrajz húsz résztvevővel a népes szekciók közé tartozott. Az eredményeket értékelő dr. Bartos-Elekes Zsombor, a BBTE Magyar Földrajzi Intézetének egyetemi docense bejelentette, hogy az első három helyezettet várják az egyetem földrajzkarának magyar nyelvű képzéseire. Természetföldrajzból Tekse Hunor, a Bolyai líceum diákja érte el a legjobb eredményt, társadalomföldrajzból Fábián Péter, a Báthory István Elméleti Líceum tanulója. A bolyais Simon-Györfi Márk második, Jakab Viola harmadik díjat, Szakács Árpád Levente dicséretet kapott. 

A Kalkulusz informatikai tantárgyverseny szintén két tagozatban zajlott. A programozói vetélkedő, amely egy számítógépes gyakorlati vizsga – 26 résztvevővel – a legnépszerűbb volt. Az első három helyezett felvételt nyert a Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Kara öt műszaki szakának bármelyikére. A számítógépes gya-korlati vizsgát jelentő alkalmazói versenyen 20 diák vett részt. Dr. Antal Margit, a Sapientia EMTE egyetemi docense értékelte a kiváló eredményeket. Mindkét szekcióban a Bolyai diákjai remekeltek. A programozói vetélkedőn Ludescher László Barna maximális pontszámmal első díjat, Turony Róbert harmadik díjat és Marton Tamás-Attila dicséretet kapott. Az alkalmazói vetélkedőn Szilágyi Szilárd, a Bolyai líceum diákja első, iskolatársa, Adorján Jonathán harmadik lett, Fülöp Henrietta dicséretet kapott. A díjazottaknak dr. Domokos József dékán adta át a Sapientia egyetem ajándékát jelentő könyvcsomagokat. 

Ludescher László Barna hibátlan dolgozatot írt programozásból

A Societas Humana társadalomtudományi tantárgyverseny célja a gazdasági vállalkozói képzés népszerűsítése a X., XI. és a XII. évfolyamok diákjai körében. A 17 versenyzőnek az írásbeli felmérés után egy tízperces bemutatót kellett tartania egy üzleti tervről, majd a szakmai zsűri kérdéseire kellett válaszolniuk. Dr. Székely Imre egyetemi tanársegéd, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének távoktatási igazgatója elégedetten nyugtázta, hogy a versenyzők aktuális gazdasági problémára összpontosítottak, és a számokkal való barátkozásra biztatta őket. Az első helyen ifj. Bálint Csaba, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum diákja végzett. A bolyais Nemes Áron-Botond dicséretet kapott. 

Az idei Historia Nostra történelmi tantárgyverseny témája az Árpád-házi királyok kora volt, az adott témához kapcsolódó feladatlappal. A verseny témájára való külön felkészülést kevesen vállalták, így a döntőn 14 diák írt dolgozatot. Az eredményeket dr. Lupescu Makó Mária, a BBTE Magyar Történelmi Intézetének docense értékelte, majd az intézet könyvcsomagját is átadta a nyerteseknek, akiknek a szakszerűségét, szorgalmát emelte ki. A legjobb eredményt elért diák felvételt nyert a BBTE történelem szakára. Az első helyen Nagy Csongor Tamás, a Bolyaihoz csatolt katolikus iskola diákja végzett. 

A Fabinyi Rudolf kémia tantárgyverseny írásbelijét az idén csak szerves kémiából tartották meg 21 X. és XI.-es diák részvételével. A legjobbakat dr. Irsai Izabella kémiatanár, megyei szakfelügyelő szólította a díjak és a Gedeon Richter marosvásárhelyi gyógyszergyár jutalmának átvételére. Első helyen Király Tamás-Gábor, a szatmári Kölcsey Ferenc Főgimnázium tanulója végzett, Fodor Árus Lilla a Bolyai középiskolából dicséretet kapott. 

A Heinrich László fizika tantárgyverseny két szekcióban zajlott, a kilencedik osztályosok számára mechanikából, a X., XI. és XII.-es tanulóknak hőtanból és elektromosságtanból. Ez utóbbi döntőjén 22-en versenyeztek az első helyekért. Az hosszú és nehéz tételekkel való megküzdés eredményeit dr. Jakab Farkas László egyetemi adjunktus értékelte. A legjobbak ajándékcsomagban részesültek a Sapientia EMTE jóvoltából, amit dr. doc. Domokos József dékán adott át. Mechanikából Csete Borbála, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja lett az első, második helyezett Jakab Ede Krisztián a Bolyai líceumból, iskolatársa, Lokodi Bence pedig dicséretet kapott. A hőtan- és elektromosságtan-vetélkedőn Iuhos Árpád, a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja bizonyult a legjobbnak, Fodor Dániel a Bolyai líceumból dicséretet kapott. A nyerteseket tízes jeggyel felveszik a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kara műszaki képzéseinek egyikére – hangzott el a biztató ígéret. 

Az Infinity angol nyelvi vetélkedőn is 20-an versengtek az első helyekért. Az eredményeket dr. Kutasi Réka, az orvosi és gyógyszerészeti egyetem adjunktusa értékelte. Első helyezett Bálint Gyopár, a Székely Mikó Kollégium diákja, Kerekes Máté Éva a Bolyai líceumból dicséretben részesült.

Végül Hajdú Zoltán iskolaigazgatót kérdeztem, aki elmondta, hogy véleménye szerint a szervezés szempontjából minden nagyon jól működött, és a vetélkedő teljes mértékben felemelkedett egy országos verseny szintjére. Az idéntől az Oktatási Minisztérium mind a 12 versenyszekciót támogatta, és miniszteri oklevelet adott minden szekció első három helyezettjének és a dicséretben részesülő diákoknak.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy elégedett a bolyais diákok teljesítményével, de amint az országos multidiszciplináris versenyen is kiderült, a magyar oktatás nem csak a Bolyairól szól. Erdélyben van akivel versenyezni, ami nagyon jó dolog, és a jövőnket erősíti.

Nagy Csongor-Tamás a katolikus iskolát képviselte

 Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató