2022. szeptember 29., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Balavásár

Látványosabb, élvezetesebb oktatás 

A tanév egyik legjelentősebb megvalósításának nevezte Vajda József iskolaigazgató a pályázatot, amelynek köszönhetően korszerű digitális eszközökkel látták el a községbeli iskolákat, amelyek egyszerűsítik, illetve sokkal érdekesebbé, látványosabbá teszik az oktatási folyamatot. Emellett egy másik sikeres projektről is beszámolt, amelynek a célja az iskolából való kimaradás visszaszorítása, ami a községbeli tanintézetekben igen aggasztó méreteket ölt.

A diákok és a pedagógusok örömére, nemrég révbe ért a községbeli iskolák digitális eszközökkel való felszerelését célzó projekt, amelynek keretében 422 táblagépet, 50 hordozható számítógépet, 26 interaktív táblát, 26 számítógépet, ugyanannyi webkamerát, emellett kivetítőket, kivetítővásznakat vásárolt a község.

Így az előkészítő osztályos tanulóktól a nyolcadikosokig minden diák táblagépet kap, minden osztályterembe interaktív táblát szereltek, illetve minden pedagógusnak hordozható számítógép segíti a munkáját. 

Vajda József balavásári iskolaigazgató elmondta, a táblákat már használják az osztályok, a táblagépeket azonban még nem osztották ki a gyerekeknek, mivel csak néhány nap választ el a vakációtól, majd az ősszel kapják meg a tanulók.

Fotók: Nagy Tibor


Sok a hiányzás

Amikor a gyereklétszámról érdeklődtünk, az igazgató elismerte, számszerűleg igaz, hogy nő, viszont nagy problémát jelent a hiányzások száma, a közel 620 beíratott gyerekből szinte 120-an nem járnak rendesen iskolába. – Úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk, mindent megpróbálunk, felzárkóztató programjaink vannak, Balavásáron a Caritas segít, Egrestőn, Szénaverősön és Fületelkén egy másik alapítvány, de így is sok gyerek nem jár iskolába. Papíron nő a létszám, de gyakori, hogy hetente egy nap jönnek, vagy járnak egy hétig, aztán a következő héten már újra hiányoznak, de olyan is előfordul, hogy egyik napról a másikra a szülők elviszik a 4-5 gyereket külföldre, anélkül, hogy azt bejelentenék az iskolában. A legnagyobb gond Szénaverősön és Egrestőn van ezen a téren, kisebb mértékben Balavásáron és Kenden is gondot okoz a hiányzás – mutatott rá az igazgató.

Ezt a jelenséget próbálják visszaszorítani egy, az iskola által elnyert pályázattal, amelynek a célja az iskolaelhagyás megfékezése. Vajda József szerint a 153 ezer euró értékű projekt már áprilisban el kellett volna induljon, de egyelőre még nem történt meg. A terv keretében délutáni oktatást, kisegítő és felzárkóztató programokat, illetve meleg ételt biztosítanak a diákoknak. A célcsoportot elsősorban az 5–8. osztályos, hátrányos helyzetű gyerekek képezik, viszont az iskola összes diákjára ki lehet terjeszteni. A hátrányos helyzetű tanulókat akár pénzbeli juttatásokkal is lehet majd jutalmazni, ha rendesen járnak iskolába.

Vajda József iskolaigazgató


Hét pályázat van folyamatban

Jelenleg hét pályázatuk van folyamatban, többek között új óvoda épül Egrestőn, jó ütemben haladnak a szennyvízhálózat kiépítésével, két művelődési otthon öltözik új köntösbe, és rövidesen lezárul a közvilágítás korszerűsítése. Emellett, a kisgyerekes családokra való tekintettel, bölcsődeépítésre is pályázott az önkormányzat – újságolta ottjártunkkor Varga Adorján, Balavásár község polgármestere.

Jól halad a kivitelező az egrestői óvoda építésével, amire a Regionális Operatív Program keretében nyert finanszírozást a község. Az építkezés folyamatban van, a tetőzet elkészült, jelenleg az épületet vakolják, és bár a határidő szeptember, előfordulhat egy-két hónapos késés, a tanévkezdésre nem fogják tudni megnyitni az új óvodát, mivel még hátravan a működési engedélyek beszerzése, valamint az eszközbeszerzés, ami része a pályázatnak. A polgármester rámutatott, Egrestőn sok a gyerek, a művelődési otthonban is osztálytermeket kellett berendezzenek. Az új óvoda a régi udvarára épül, amint elkészül, és átköltöztetik az aprónépet, a régi óvodaépületben osztálytermeket alakítanak ki.

Emellett az Országos Beruházási Társaságon (CNI) keresztül egy bölcsőde építésére pályázott a község, amit a Fejlesztési Minisztérium jóvá is hagyott. Egy 1200 négyzetméteres épületről van szó, amely a balavásári iskola udvarán épül meg, és négy bölcsődei csoport befogadására lesz alkalmas. A tanintézetek kapcsán a polgármester elmondta, az ősszel benyújtottak egy pályázatot a Környezetvédelmi Alaphoz a községközpontbeli iskola energetikai felújítására, várják az elbírálás eredményét. A szénaverősi iskola esetében végre sikerült tisztázni az ingatlan tulajdonjogi helyzetét, illetve betelekelni azt, így most az önkormányzat tulajdonában van, és tervet készítenek a felújítására, amire szintén a Környezetvédelmi Alapnál szeretnének pályázni. Szép, impozáns műemlék épületről van szó, ami régóta tönkrement, ugyanis, mivel az elmúlt tíz évben tisztázatlan volt a tulajdonjoga, nem fektethettek be a felújításába – fejtette ki a község vezetője.


Sínen van a szennyvízhálózat kiépítése

A hét projekt közül, amelyek jelenleg a községben folyamatban vannak, kettő rövidesen lezárul, az egyik a közvilágítás korszerűsítése Egrestőn és Szentdemeteren, erre a tavaly nyertek finanszírozást. Takarékos égőkkel látták el a világítótesteket, távvezérléssel működő, mozgásérzékelő funkcióval rendelkező rendszer, éjszakánként, amikor nincs forgalom az utcákon, csökken a világítás intenzitása. A másik lezárult projekt az iskoláknak a digitális eszközökkel való felszerelését célozta.

Továbbá folyamatban van a szennyvízhálózat kiépítése Kenden és Balavásáron, a községközpont esetében a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR) pályáztak erre. Itt a munkálatok közel 80 százalékban készültek el, arra várnak, hogy befejeződjön a tisztítóállomás építése, illetve néhány csatlakozás van még hátra ahhoz, hogy el tudják indítani a rendszert. Kenden szintén haladnak a szennyvízhálózat kiépítésével, miután az erre vonatkozó projekttel elég hosszú ideig nem sikerült előrelépni, ugyanis a mintegy hatvanszázalékos önrészt – közel 6 millió lejt – az önkormányzat nem tudta bevállalni. Azonban tavaly az RMDSZ segítségével, a 93-as sürgősségi kormányrendelettel, újrafinanszírozták a projektet, így most százszázalékos a támogatás, több mint hatmillió lejt kapott a község a kormánytól erre. A tavaly nekifogtak a munkának, a kivitelező egy új technológiával dolgozik, aminek köszönhetően csak az aknáknál és a bekötéseknél történik nyílt ásás, így jóval gyorsabban haladnak, egy hónap alatt lefektettek két km vezetéket. Márciusban fogtak neki, és mintegy 30-40 százalékban készült el a munka – tudtuk meg a polgármestertől. 

Ugyancsak a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél nyertek támogatást a balavásári és a kendi kultúrotthon felújítására, mindkét beruházás folyamatban van, a balavásári remélhetőleg júniusban el is készül, a kendinél a szigetelésen dolgoznak.

Varga Adorján polgármester


Több helyen alakítottak ki játszóteret

A pályázatok mellett a község saját forrásból is folyamatosan beruház, egyebek mellett ravatalozót építettek Balavásáron, ahol már a tereprendezés folyik, így hetek kérdése, és átadják. Szintén önerőből aszfaltoztak le Szentdemeteren közel 1 kilométernyi utcát, a főutcát, illetve a templomhoz vezető szakaszt, két hete fejezték be. Ugyanakkor átfogó játszótérépítési projektet kezdeményeztek, több helyen alakítottak ki korszerű játszóteret, ugyanis a községben eddig ezek hiányoztak. 


Árvízveszélyt hárítottak el

– Tavaly májusban nagy árvíz volt a község területén, Kendet és Fületelkét érintette. A kormány tartalékalapjából kaptunk támogatást, így kimélyítettük a problémás patakok medrét, Kenden még hátravan egy szakasz kibetonozása. Kenden a romatelepet mindig elöntötte a Nádas-pataka, amint a vízszint kissé megemelkedett, így oda védőgátat építettünk a patak mindkét oldalára. Fületelkén is kiástuk a patak medrét, mintegy 2 km hosszú szakaszon, és két gyalogoshidat, valamint egy autóforgalomra is alkalmas hidat építettünk – fejtette ki a polgármester.


A legfontosabb az ivóvízhálózat

Érdeklődésünkre, hogy a továbbiakban mely teendők vannak soron, Varga Adorján elmondta, az ivóvízhálózat kiépítése az egyik legfontosabb, ugyanis nincs vezetékes víz a községben. Hozzátette, Balavásár is része a mestertervnek, viszont mivel ez eléggé elhúzódik, próbálnak egy gyorsabb megoldást keresni. Az Anghel Saligny-program keretében lenne erre lehetőség, így megpróbálnának legalább a két nagyobb településre, Balavásárra és Kendre finanszírozást szerezni. A két faluban ugyanis lassan elkészül a szennyvízhálózat, így ha sikerülne az ivóvízhálózatot is kiépíteni, végre elkezdhetnék a járdaépítést az E60-as út mentén, hiszen nincs értelme erre költeni, ha az ivóvízhálózat lefektetésekor fel kell törni.


Sebességjelzővel és okos gyalogátjárókkal próbálják elhárítani a balesetveszélyt

A balesetek megelőzése érdekében a balavásári önkormányzat tavaly ősszel két, úgynevezett okos-gyalogátkelőt helyezett üzembe, egyiket a balavásári útkereszteződés Marosvásárhely felőli kijáratánál, a másikat pedig a kendi iskolánál. Ezen a két átjárón történt ugyanis az utóbbi időben a legtöbb gázolás. A rendszer érzékeli, ha valaki megáll az átkelőnél, és bekapcsol a sárga villogó fény, amely jelzi az autósoknak a gyalogosok jelenlétét, ugyanakkor egy LED-es pluszvilágításnak köszönhetően nagyobb távolságról sötétedés után is jól észrevehető a gyalogos. Emellett egy úgynevezett informatív radart is felszereltek Kend Segesvár felőli bejáratához, amely jelzi a sebességet, és ha a megengedett sebességhatárt meghaladta az adott jármű, a kijelző lassításra inti. – Nagy sebességgel hajtanak a gépkocsivezetők, viszont annak ellenére, hogy csupán egy figyelmeztető vizuális jelzés, úgy tűnik, elérte a célját – nyugtázta a község vezetője.