2022. augusztus 11., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Időközi választások az Erdélyi Református Egyházkerületnél

Az elmúlt hét végén Marosvásárhely volt a helyszíne az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) évi közgyűlésének, amelyet minden esztendőben június végén tartanak. Valójában egy számadást jelent, amelyen a résztvevők beszámolnak az elmúlt év során történt eseményekről, felmérve, hogy hol is tart az egyházkerület – válaszolta érdeklődésünkre Kató Béla püspök. 


Kató Béla püspök– A közgyűlés a lelkészszentelés ideje is. Az idén a fogadalomtétel és áldás után hét fiatal vált önálló lelkipásztorrá. Ennek helyszíne június 30-án Gernyeszeg volt. Püspökségem idején alakítottuk ki azt a szokást, hogy a fiatal lelkészek felszentelését kivisszük valamelyik vidéki egyházközségbe, ahol mindenki számára nagy ünneppé válik. Ilyenkor egy kopjafát állítunk, amelyre felírjuk a felszentelt lelkészek nevét – számolt be a püspök. 

Második nap a Kultúrpalotában gyűltünk össze, ahol elhangzottak a szokásos beszámolók, jelentések. Ezek nyomtatott formában is elkészültek, a püspöki jelentést pedig felolvastuk, és elhangzottak a hozzászólások. 

Az ülésen meghatároztuk a szabályzat szerint az egyházkerületi közgyűlésre háruló feladatokat. Ezúttal időközi választást is tartottunk, mivel a korábbi püspökhelyettes, Kántor Csaba nyugdíjas lett, a megürült tisztségbe pedig dr. Kolumbán Vilmos, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora került. A balesetben elhunyt világi főjegyzőnk helyébe Veress Zsombor segesvári gyógyszerészt, küküllői egyházmegyei főgondnokot szavazta meg a közgyűlés. Választottunk az EREK-be egyházkerületi műszaki előadót is, aki műszaki tanáccsal lát el bennünket. A sepsiszentgyörgyi Ybl-díjas Zakariás Attila csak az utóbbi időben 15 óvodánkat tervezte, azonkívül több templomot, gyülekezeti házat és parókiát is. 

Érdeklődésünkre, hogy a marosvásárhelyi elemi iskola épületét miért bízták másra, Kató Béla püspök elmondta, hogy az eladó felajánlotta, hogy fel is építi az épületegyüttest, így reá bízták, mert a tervet az egyházkerület szakembere is jónak találta.