2022. szeptember 30., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Lezárult a népszámlálás online szakasza

„Mintegy 700 ezer magyar töltötte ki sikeresen az online népszámlálási kérdőívet május 27-ig, és ezzel minden előzetes becslést és várakozást meghaladt a népszámlálás első szakaszában a magyar részvétel. Köszönet érte!” – értékeli a cenzus részeredményeit a Népszámlálás.ro sajtóközleménye.

Országszerte a beküldött kérdőívek száma megközelítette a 11 milliót, ami 58%-os becsült részvételi arányt jelent. Az egyedi, a Statisztikai Intézet által elfogadott és érvényesített személyi kérdőívek száma azonban 8,9 millió, a becsült lakosság 46,8%-a. A fennmaradt 2,1 millió kérdőív az érvénytelenített, hiányosan vagy többszörösen beküldött űrlapokra, avagy az üres lakásokra vonatkozik.

A becsült magyar részvétel jóval az országos átlag feletti, 67%-os. A megyék magyarságaránya szerint becsülve összesen mintegy 800 ezer „magyar kérdőív” érkezhetett be a Statisztikai Intézet rendszerébe, ebből 340 ezret egyénileg, otthonról, további 460 ezret pedig az összeírópontokon regisztráltak. Azonban a magyarok körében is megközelítőleg 100 ezerre tehető azoknak a kérdőíveknek a száma, amelyek hiányosan vagy többszörösen voltak beküldve, ezért nem lettek érvényesítve, vagy az üres lakásokra vonatkoztak. „A rendelkezésünkre álló adatok alapján azt feltételezzük, hogy mintegy 700 ezer romániai magyarnak sikerült érvényesen kitöltenie a népszámlálási kérdőívet az első szakaszban” – mondta el Barna Gergő szociológus, a cenzus magyar tájékoztató és támogató kampányának koordinátora.

Maros megye a hatodik 

A kiemelkedő magyar részvétel abból is kitűnik, hogy a hét erdélyi, jelentős magyar lakossággal rendelkező megye nagyon jól teljesített az országos rangsorban: Hargita 73, Kovászna 71%-os részvételi aránnyal a második, illetve harmadik helyen zárta az első fázist. Bihar a negyedik, Kolozs az ötödik, Maros megye a hatodik helyen végzett, mindhárman 65%-ot meghaladó részvételi aránnyal. Szilágy megye a tizenkettedik, Szatmár pedig a tizenharmadik helyezéssel fejezte be az első szakaszt, mindkettő 60% feletti részvétellel.

Az erdélyi nagyvárosok lakossága körében is népszerűnek bizonyult az online válaszadás lehetősége: Sepsiszentgyörgyön 81, Csíkszeredában 77, Aradon 75, Marosvásárhelyen 74, Brassóban 72, Nagyváradon 71, Szatmárnémetiben 70, Zilahon 68, Kolozsváron 67, Nagybányán 62, Temesváron 61%-ra becsülhető a részvétel.

Jól működtek az összeírópontok 

A nyilvántartásokban szereplő marosvásárhelyi lakosok megközelítőleg 74%-a töltötte ki online a népszámlálási kérdőívet – értékelte Portik Vilmos László alpolgármester az eredményeket, ugyanakkor hozzátette: „Március 14-e és május 27-e között 91.445 (73,7%) kérdőívet töltöttek ki Marosvásárhelyen, ebből 23.460-at (25,65%) számlálóbiztosok segítségével. Ezzel az aránnyal országos viszonylatban is nagyon jól szerepeltünk. A hivatalban dolgozó munkatársaimnak, valamint annak a 14 személynek köszönhetően, akik a város területén működtetett összeírópontokon segítettek az ott megfordulóknak, sikerült a magunk által kitűzött célokat is meghaladni.”

Barna Gergő kampánykoodinátor kiemelte: „Hálásak vagyunk az erdélyi magyarok részvételéért és kitartásáért, hiszen ahogy az adatok is mutatják, sikerült az országos átlagon felüli eredményt elérni.” Ennek érdekében igyekeztek minden segítséget megadni: március 14. és május 27. között 315 ezer egyedi látogatója volt a Népszámlálás.ro honlapjának, 30 ezren vették igénybe az oktatóvideójukat, 6 ezren kértek segítséget a telefonos ügyfélszolgálatuktól, és szintén mintegy 6 ezren használták a Boti, a népszámos chatbot-szolgáltatásukat.

„Ezt a nagyszerű eredményt csakis közös összefogással sikerülhetett elérnünk, az országos kampány hatékonysága nemcsak a tömbmagyar területeken látszik meg, hanem a szórványban is – és ez a partnerintézmények és -szervezetek helyi munkája nélkül nem sikerülhetett volna. Ugyanígy köszönet illeti a mintegy 3 ezer önkéntes „népszámost” és települési felelőst, aki helyi szinten segédkezett az összeírásban” – értékelte a kampánykoordinátor a közös munka sikerességét. 

Az összeírás folytatódik 

A népszámlálás ezzel még nem fejeződött be, kezdődik a második félidő. Azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével, vagy érvénytelen kérdőívet küldtek be, júniusban számlálóbiztos fogja megkeresni otthonukban. Marosvásárhelyen több mint 100 számlálóbiztos fog dolgozni, nekik kell házról házra járva július 17-ig összeírni a lakosság fennmaradó mintegy 25-30%-át – nyilatkozta Portik Vilmos László.