2022. szeptember 25., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A világjárvány után végre korlátok nélkül találkozhattak a MÁV által szervezett zarándokvonattal Csíksomlyó felé tartó anyaországi magyarok az útvonalon az állomásokon levő erdélyiekkel. Az előző évekhez hasonlóan mindenhol nagy tömegek fogadták a zarándokokat. A zsúfolásig megtelt marosvásárhelyi állomásra délután fél hatkor gördült be a szerelvény. A mezőcsávási fúvószenekar is kivonult az érkezők tiszteletükre.


Fotók: Vajda György

A szerelvény 40 percet állt az állomáson, ahol a vendégek közül Varga Lajos váci segédpüspök, Budai László, a Misszió Tours ügyvezetője, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is felszólalt. A zarándokokat Oláh Dénes főesperes és Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke köszöntötte. A felszólalók elsősorban az idei zarándoklat fő üzenetét a béketeremtés fontosságát hangsúlyozták. A kereszténységért, a megmaradásért és a Kárpát medencei magyarokért kell Istenhez fohászkodjunk a csíksomlyói nyeregben, ma a világnak békére van szüksége, együtt értés kell a nemzetek között, mert ez most mindennél fontosabb – foglalhatjuk össze a zarándokok és a vendéglátók közös üzenetét. Majd mindezek megerősítésére a jelenlévők közösen imádkoztak és zsoltárokat énekeltek. Himnuszaink zárták a rövid ceremóniát. A szerelvény menetrend szerint, békésen tovább gördült a Maros völgye irányába Csíkszeredáig.