2022. augusztus 17., szerda

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Tréning a Sapientia Marosvásárhelyi Karán

Június 16-20. között a marosvásárhelyi Sapientia egyetemen került sor az Egészség és higiénia tréningre, amely az INDEHEP projekt keretében valósult meg. Az INDEHEP (Innovative Digital Development of Health Pedagogics) projekt célja, hogy a Covid-helyzet miatti kihívások által felgyorsított innovatív oktatási folyamatok beépülhessenek az egészségtudományok tématerület tananyagának a fejlesztéseibe és oktatásába. 
A megvalósítás egy hároméves projekt részeként, angol nyelven történik, 2021–2024 között. A mostani képzés szervezői dr. Bálint Emese-Éva és dr. Sántha Ágnes, a Sapientia EMTE oktatói, a résztvevők a projektkonzorcium tagjai is: a Debreceni Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Eperjesi Egyetem, a Selye János Egyetem (Komárom), valamint a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület. Intézményenként 4-8 fő vett részt a képzésen, amelynek a részleteiről dr. Bálint-Emese Éva és dr. Sántha Ágnes egyetemi oktatók számoltak be lapunknak. 

– Mely tematika köré épült a program? 

– A képzés programja az egészség és higiénia téma köré épült. Az öt nap alatt a partnerintézmények képviselői előadásokat tartottak és hallgattak az egészségfejlesztésről, az egészségkommunikációról, illetve a témák között szerepelt a digitális telemedicina is. Gyakorlati alkalmazások révén rögzítettük az elméletben elhangzottakat, így sor került különböző egészségfelmérő, egészségtervező alkalmazások tesztelésére, illetve egy közös, egészséges főzőműhelymunka során mindenki elkészítette a saját ebédjét Nagy Beáta dietetikus irányításával. Buna Hunor, a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület elnöke, mentős, elsősegély-technikákat tanított a résztvevőknek, akik kipróbálhatták a hordozható defibrillátor használatát is. Aktív beszélgetés alakult ki a Covid-járvány kapcsán bemutatott intézményi rendelkezések kapcsán is. Az egészség és higiénia témakörben beszéltünk a szervezetünkben előforduló mikroorganizmusokról, gyakori, oktatási intézményekben előforduló baktériumok, vírusok, fertőző betegségek terjedéséről, fertőzések megelőzési lehetőségeiről. 

– Számos érdekes kutatás eredményeit is ismertették az előadók. Megemlítenének néhányat?

– Dr. Farkas Csaba a Sars-Cov2 okozta fertőzés terjedésének modellezéséről tartott előadást, a modell kidolgozásában szereplő paramétereket, a szimuláció matematikai hátterét mutatta be. Dr. Mara Gyöngyvér a szervezetünkben előforduló mikroorganizmusok és a betegségek közötti kapcsolatokról beszélt, dr. Ujváriné Siket Adrienn egészségfejlesztésről, drogprevencióval kapcsolatos kutatási eredményekről számolt be a többi, rendkívül érdekes és tartalmas programpont mellett.

– Többek között egy kéztisztaságot mérő műszert is bemutattak…

– A Semmelweis Hand-in-scan kéztisztaságot mérő készülék a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának a tulajdona, friss szerzemény. UV-tartalmú folyadékkal kezet mosva a gép kimutatja a kéztisztaság fokát, százalékban kifejezve, és képen is ábrázolja a kéznek a helyesen, illetve nem megfelelően megmosott részeit. Elsősorban kórházi kutatásokhoz tervezzük használni, ahogy azt a leggyakrabban külföldön is teszik, de minden olyan helyszínen bevethető, ahol elsődleges fontosságú a kézhigiénia, például az élelmiszeriparban. A kézszkenner nemcsak kutatásra, hanem oktatási célra is használható bármely korcsoportnál, hiszen erős vizuális hatásának köszönhetően növeli az egészségfejlesztő programok hatékonyságát.

– Napvilágot látott egy kutatás az oltakozási hajlandóságról az egyetemi hallgatók körében. Milyen eredmények születtek? 

– Kutatásunkat még 2021 júniusában végezte a Csíkszeredai Kar hallgatói önkormányzata, és az egyetem hallgatóinak kb. egyötöde válaszolta meg a kérdőívet. Ez egy olyan időszak volt, amikor már rendelkezésre állt az oltás, de az egyetemlátogatásnak még nem volt feltétele az oltási igazolás vagy teszt bemutatása. 

Hangsúlyozzuk, hogy abban az időpontban – tehát épp egy éve – a válaszadók fele nem tervezte beadatni az oltást, és ennek okát elsősorban abban jelölte meg, hogy a fiatal szervezet képes megbirkózni a vírussal, nem bízik az oltás hatékonyságában, illetve fél annak következményeitől. A legmagasabb oltakozási hajlandóságot a természettudományi képzésben részt vevő hallgatóknál mértük. Egy év alatt azonban jelentősen megnőtt hallgatóink átoltottsága.